Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Dołącz do nas

Jeśli Orędzie Bożego Miłosierdzia jest bliskie twemu sercu i czujesz, że Bóg Cię wzywa to dołącz do nas i pomóż Jezusowi Miłosiernemu ratować dzisiejszy świat. 

Nasze Stowarzyszenie przyjmuje kandydatów do kapłaństwa.

Żeby zostać jednym z nas musisz spełniać następujące warunki:

  • zdany egzamin maturalny lub ukończone studia wyższe
  • nie przekroczony wiek 35 lat
  • pragnienie życia wspólnotowego oraz gotowość do wyrzekania się własnego ego dla dobra wspólnoty
  • dobra opinia proboszcza parafii na terenie, której mieszkasz oraz dodatkowo drugiego kapłana
  • gotowość nauki języków obcych oraz podjęcia studiów teologicznych w obcym języku
  • znajomość Orędzia Bożego Miłosierdzia oraz życie tym Orędziem na co dzień

1. Kandydat zgłaszający się do Stowarzyszenia, jeżeli nie jest kapłanem lub diakonem odbywa w domu Stowarzyszenia roczny okres przygotowawczy. Jest to czas specjalnej formacji duchowej obejmującej pogłębienie duchowości Bożego Miłosierdzia. Kandydaci zapoznają się w tym czasie także w sposób praktyczny z życiem wspólnotowym i działalnością apostolską Stowarzyszenia.

2. Po zakończeniu okresu formacji, o której w punkcie 9 oraz po złożeniu podania o przyjęcie do Stowarzyszenia i akceptacji przez Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia kandydaci rozpoczynają studia filozoficzno-teologiczne. Do dopuszczenia do włączenia do Stowarzyszenia jest upoważniony Przełożony Generalny Stowarzyszenia.

3. Włączenie do Stowarzyszenia jest aktem, poprzez który kandydat oddaje się na służbę Bogu w Stowarzyszeniu doskonaląc swoje przymierze chrzcielne. Włączenie dokonuje się przez ryt liturgiczny polegający na oddaniu się Bożemu Miłosierdziu wg poniżej zamieszczonego tekstu, w obecności Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia oraz współbraci.

O Najmiłosierniejszy Jezu Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby Łask nieprzebrane, ufam bezgranicznie Twemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie przeto o Jezu jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie słabość moją to, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.

(Konstytucje SMJM Rozdz. IV)


Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.
Please type your full name.
Invalid email address.
Nieprawidłowe dane
Please select a date when we should contact you.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Powrót na stronę główną