Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Historia Stowarzyszenia

„Widzę jasno, że … będzie zgromadzenie żeńskie i męskie …”

(Fragment listu s. Faustyny do ks. Sopoćki, kwiecień 1936 r.)

 

historiaStowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego powstało jako odpowiedź na żądanie Pana Jezusa skierowane do św. Siostry Faustyny w kwietniu 1936 roku. Wiosną 1936 roku Siostra Faustyna pisze z Walendowa pod Warszawą list do swojego kierownika duchowego Ks. Michała Sopoćko, pisze w nim , że widzi jasno , iż Bóg domaga się aby powstało męskie zgromadzenie zakonne, które będzie głosić Orędzie Bożego Miłosierdzia. Od tego momentu aż do swojej śmierci w roku 1975 bł. Ks. Michał podejmuje szereg prób założenia takiej wspólnoty kapłańskiej , która byłaby odpowiedzią na żądanie Pana Jezusa skierowane do św. Siostry Faustyny. Niestety za życia Ks. Michała do powstania wspólnoty nie dochodzi.

Na krótko przed swoją śmiercią ks. Sopoćko zaczyna szukać kogoś komu mógłby przekazać misję tworzenia nowej wspólnoty. Kapłani, którym proponuje przejęcie tej misji motywują swoją odmowę faktem , iż ks. Michał na drodze zakładania wspólnoty Misjonarzy Bożego Miłosierdzia napotkał wiele trudności i cierpienia a oni na to nie są gotowi. Ostatecznie bł. Ks. Michał Sopoćko umiera w przekonaniu , iż nie udało mu się przekazać nikomu misji założenia nowej wspólnoty. Kilka lat po śmierci Ks. Michała Sopoćko misję tę podejmuje jednak jego duchowy syn a zarazem przyjaciel ks. prałat Zygmunt Chodosowski. Przez następne 30 lat Ks. Zygmunt Chodosowski próbuje założyć taką wspólnotę. W swoich działaniach kieruje się tym co usłyszał i dowiedział sie od Ks. Michała Sopoćko. Wokół Ks. Zygmunta gromadzi się grupa kapłanów, którzy pracując na swoich parafiach żyją zarazem duchowością Bożego Miłosierdzia. Kapłani Ci spotykają się co jakiś czas na wspólną modlitwę i skupienie. Szukają oni również możliwości aby podjąć życie wspólne, chcą znaleźć biskupa, który zatwierdzi im konstytucje. Jednym z nich jest jest śp. Ks. Prałat Aleksander Zawadzki budowniczy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz najwyższej na świecie figury Chrystusa Króla w Świebodzinie.

Do kanonicznego zatwierdzenia wspólnoty jednak nigdy nie dochodzi, jak przed swoją śmiercią przewidział Ks. Michał Sopoćko droga do zatwierdzenia będzie bardzo długa i trudna. Pod koniec swojego życia Ks. Zygmunt zaczyna szukać kogoś komu z kolei on mógłby przekazać pałeczkę na drodze zakładania wspólnoty Misjonarzy Bożego Miłosierdzia. W roku 2004 dochodzi do spotkania Ks. Prałata Zygmunta Chodosowskiego i Ks. dr Grzegorz Bliźniaka. Kapłani poznają się poprzez Siostry Jezusa Miłosiernego z Gorzowa. Ks. Zygmunt szuka księdza, któremu mógłby przekazać misję tworzenia nowej wspólnoty a Ks. Grzegorz szuka potwierdzenia dla swoich natchnień odnośnie założenia takiej wspólnoty. W grudniu 2004 misję tworzenia wspólnoty Misjonarzy Jezusa Miłosiernego bo taką nazwę dla nowej wspólnoty ustalają wspólnie, od Ks. Zygmunta Chodosowskiego przejmuje Ks. Grzegorz Bliźniak. Do kanonicznego powstania wspólnoty dochodzi jednak dopiero w roku 2009. Lata 2004-2009 to lata wytężonej modlitwy i poszukiwań. Ks. Zygmunt Chodosowski w momencie , w którym przekazuje Ks. Grzegorzowi Bliźniakowi misję tworzenia wspólnoty jest już ciężko chory. Ostatnie lata jego życia są naznaczone wielkim cierpieniem fizycznym. Postępująca choroba ostatecznie doprowadza go do utraty nogi. Na 3 lata przed śmiercią przenosi się z Ornety do domu księży emerytów w Augustowie. Kiedy odwiedza go tutaj Ksiądz Grzegorz zapewnia go zawsze o modlitwie i o cierpieniu w intencji powstania nowej wspólnoty. W roku 2005 Ks. Grzegorz pisze dla wspólnoty Konstytucje, które w swojej duchowej treści opierają się na wytycznych Bł. Ks. Michała Sopoćko.

Wspólnota według Konstytucji napisanych przez Ks. Grzegorza Bliźniaka i zaaprobowanych przez żyjącego jeszcze Ks. Zygmunta Chodosowskiego ma być wspólnotą duszpasterską a nie kontemplacyjno-czynną jak to było pierwotnie w zamierzeniach. W roku 2005 do Ks. Grzegorz Bliźniaka dołącza w dziele tworzenia Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego jego przyjaciel Ks. Mirosław Kęska. Od tego momentu ci dwaj kapłani będą podejmować wspólnie inicjatywy i wysiłki aby dzieło powstało. Dla powstania dzieła przełomowy okazuje się rok 2008, rok beatyfikacji ks. Michała Sopoćko oraz śmierci Ks. Zygmunta. To właśnie w tym roku wspólnota Misjonarzy Jezusa Miłosiernego otrzymuje pierwsze tymczasowe zatwierdzenie Kościoła. W lipcu umiera Ks. Zygmunt Chodosowski a we wrześniu w Białymstoku ma miejsce beatyfikacja Ks. Michała Sopoćko. W maju 2009 roku Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego otrzymuje zatwierdzenie na prawie diecezjalnym w Diecezji Łuckiej na Ukrainie. Stowarzyszenie otwiera swój pierwszy dom w Kiwercach, gdzie remontuje miejscowy kościół oraz plebanie. Kościół w Kiwercach dekretem miejscowego biskupa staje się Sanktuarium Bożego Miłosierdzia a plebania domem generalnym Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego.

W roku 2015 Stowarzyszenie przechodzi pod kanoniczną jurysdykcję biskupa Ventimiglia –Sanremo we Włoszech. W lutym 2017 roku Misjonarze Jezusa Miłosiernego po raz kolejny zmieniają swoją siedzibę przenosząc swój dom generalny z Ventimiglia do Szeged na Wegrzech przechodząc tym samym pod jurysdykcję kanoniczną biskupa diecezji Csánad-Szeged . Od strony kanonicznej Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego jest Publicznym Kleryckim Stowarzyszeniem Wiernych posiadającym własne Konstytucje.