Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Stowarzyszenie Misericordianum przy Stowarzyszeniu Misjonarzy Jezusa Miłosiernego

stowarzyszenieMISERICORDIANUM jest stowarzyszeniem wiernych świeckich, istniejącym przy Stowarzyszeniu Misjonarzy Jezusa Miłosiernego zakorzenionym w duchowości i kulcie Bożego Miłosierdzia.

Członka MISERICORDIANUM charakteryzuje zaufanie Jezusowi Miłosiernemu, szerzenie kultu Miłosierdzia Bożego w swoim otoczeniu, rozszerzanie nabożeństwa do św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki, a także przykład życia wypełniony czynami miłosierdzia.

Członkowie MISERICORDIANUM zobowiązują się wspierać poprzez modlitwę, cierpienie i ofiarę materialną (w miarę swoich możliwości) Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego, w którego duchowych dobrach uczestniczą.

 
 
 
Obowiązki wynikające z przynależności do Stowarzyszenia MISERICORDIANUM:
  • codzienny Akt ofiarowania się Bożemu Miłosierdziu;
  • przynajmniej raz w tygodniu odprawienie Drogi Krzyżowej (w miarę możliwości w piątek);
  • codzienna Koronka do Miłosierdzia Bożego (w miarę możliwości o godz. 15.00);
  • szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia a także nabożeństwa do św. s. Faustyny i bł. Ks. Michała Sopoćki;
  • codzienna lektura Dzienniczka św. s. Faustyny;
  • częste, pełne uczestnictwo w Eucharystii;
  • przynajmniej raz w roku odprawienie nowenny do Miłosierdzia Bożego;
  • wypełnianie uczynków miłosierdzia względem bliźnich (przynajmniej jeden dziennie);
  • w miarę możliwości raz w miesiącu adoracja Najświętszego Sakramentu.

Stowarzyszenie Misjonarzy Jezusa Miłosiernego włącza duchowo w swoje modlitwy członków MISERICORDIANUM w codziennej Drodze Krzyżowej i Koronce do Bożego Miłosierdzia odprawianej we wspólnotach Stowarzyszenia.


Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, wypełnij poniższy formularz.
Please type your full name.
Invalid email address.
Nieprawidłowe dane
Please select a date when we should contact you.
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Więcej w tej kategorii: « Nasza misja Dołącz do nas »