Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Nasza misja

misja

 

„Stowarzyszenie oddaje się na służbę Kościołowi poprzez apostolską i misjonarską posługę głoszenia słowa mającą na celu rozszerzanie Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia wg form podanych św. Siostrze Faustynie przez Pana Jezusa.”

(Konstytucje SMJM)

 Misję Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego wyznaczył sam Pan Jezus pragnąc aby powstała wspólnota kapłanów, którzy głosiliby światu Orędzie Bożego Miłosierdzia. Praktyczne wskazówki odnośnie naszej misji pozostawił nam nasz Duchowy Założyciel bł. ks. Michał Sopoćko.
Misja Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego została szczegółowo sformułowana w III rozdziale Konstytucji SMJM.

 

 APOSTOLSTWO

1. Stowarzyszenie głosi Tajemnicę Jezusa Miłosiernego, który odkupił świat przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie i pragnie, aby ludzie skorzystali z tego wielkiego daru - Chrystusa, który nim przyjdzie jako Sędzia sprawiedliwy na końcu czasów, otwiera najpierw na oścież drzwi Swego Miłosierdzia; Chrystusa mówiącego do św. Siostry Faustyny: „Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez drzwi sprawiedliwości mojej”.

2. Głównym apostolskim zadaniem Misjonarzy Jezusa Miłosiernego jest rozszerzanie Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia wg form podanych przez Pana Jezusa Św. Siostrze Faustynie.

3. Misjonarze Jezusa Miłosiernego głoszą rekolekcje i misje parafialne o Bożym Miłosierdziu.

4. W swoim domu przyjmują osoby, które utraciły ufność w Boże Miłosierdzie, popadły w rozpacz, utraciły wiarę i nadzieję.

5. Organizują dla nich indywidualne rekolekcje oraz zapewniają im kierownictwo duchowe.

6. Indywidualne kierownictwo duchowe jest istotnym elementem apostolskiej pracy Misjonarzy Jezusa Miłosiernego.

7. Misjonarze Jezusa Miłosiernego wykorzystują każdą okazję, aby zbliżyć się do środowisk i osób znajdujących się daleko od Boga i Kościoła, aby pośród nich wszelkimi możliwymi sposobami głosić Jezusa Miłosiernego.

8. Mając na uwadze Słowa Pana Jezusa z Ewangelii: „Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale tych, którzy się źle mają”, oraz słowa Pana Jezusa do św. Siostry Faustyny: „Im większa nędza tym ma większe prawo do mego Miłosierdzia” Misjonarze Jezusa Miłosiernego nigdy nie przekreślają i nie rezygnują z żadnego człowieka. Zawsze pamiętają, iż Boże Miłosierdzie szuka każdego człowieka do ostatniego momentu jego ziemskiego życia.

9. Podstawowym celem wszelkiej apostolskiej działalności Misjonarzy Jezusa Miłosiernego jest budzenie w duszach ludzkich ufności w nieskończoną dobroć i miłość Boga do każdego człowieka.

10. Zachęcamy wszystkich oddających się naszej duchowej opiece do dokonania aktu osobistego oddania się Bożemu Miłosierdziu. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia odnawiają ten akt codziennie w modlitwach porannych.

11. Wszyscy oddający się naszej duchowej opiece poprzez rekolekcje i kierownictwo duchowe tworzą Wspólnotę Jezusa Miłosiernego i mają udział w dobrach duchowych Stowarzyszenia. Za nich wszystkich całe Stowarzyszenie modli się codziennie, szczególnie o godz. 15 odprawiając Drogę Krzyżową i odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

12. Obok apostolstwa, o którym mówią Konstytucje, Stowarzyszenie jeżeli zaistnieje taka potrzeba w Kościele powszechnym lub lokalnym podejmuje również pracę parafialną i inne rodzaje działalności apostolskiej. Zawsze pamiętamy jednak o tym, aby wszystkimi możliwymi sposobami głosić Boże Miłosierdzie.

13. Członkowie Stowarzyszenia pracujący w duszpasterstwie parafialnym realizują cele duszpasterskie wyznaczone przez biskupa diecezjalnego.

14. Stowarzyszenie pozostaje w ścisłych kontaktach z klerem diecezjalnym diecezji, w której zakłada swoje domy.

15. Domy Stowarzyszenia są zawsze gościnnie otwarte dla wszystkich kapłanów a zwłaszcza dla tych, którzy przeżywają trudności na drodze powołania kapłańskiego.