Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Członkowie Wolontariusze Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego

czlonkowieKapłani Wolontariusze Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego

1. Do Stowarzyszenia Misjonarzy Jezusa Miłosiernego oprócz członków rzeczywistych, to znaczy kapłanów i kandydatów do kapłaństwa mieszkających w domu Stowarzyszenia, należą również członkowie wolontariusze.

2. Członkowie wolontariusze są to kapłani oddający się pracy duszpasterskiej w swojej macierzystej diecezji pod kierownictwem swego własnego biskupa diecezjalnego, pragnący jednak żyć duchowością Stowarzyszenia oraz w miarę swoich możliwości włączać się w apostolskie inicjatywy podejmowane przez Stowarzyszenie.

3. Przyjęcie na członka wolontariusza odbywa się po półrocznym okresie przygotowawczym, decyzją przełożonego Generalnego Stowarzyszenia.

 

4. Zewnętrznym obrzędem przyjęcia na członka wolontariusza jest dokonanie przez niego aktu poświęcenia się Bożemu Miłosierdziu w obecności Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia. Jako zewnętrzny znak przynależności do Stowarzyszenia członek wolontariusz nosi na sutannie znaczek z podobizną Jezusa Miłosiernego. Kiedy chodzi w czarnym garniturze znaczek wpina w lewą klapę marynarki.

5. Członek wolontariusz ma pełny udział w dobrach duchowych Stowarzyszenia. Może również, kiedy tego pragnie przyjechać do domu Stowarzyszenia i przebywać w nim przez czas ustalony z przełożonym, włączając się w życie wspólnoty członków rzeczywistych.

6. Członek wolontariusz ma obowiązek brać udział w miesięcznych spotkaniach oraz rocznych rekolekcjach Stowarzyszenia. Powinien również miesięcznie przeznaczać 1/10 swoich dochodów na potrzeby Stowarzyszenia.

7. Członkowie rzeczywiści i członkowie wolontariusze w równym stopniu są wezwani do tego, aby przyczyniać się poprzez swoje życie i apostolstwo do rozszerzania Nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia.

(Konstytucje SMJM Rozdz. II )