Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Zawierzenie Polski Bożemu Miłosierdziu

Boże, który jesteś Stwórcą wszystkiego co istnieje,
Ty dałeś nam tchnienie życia.
Powołałeś Ojczyznę naszą Polskę do przekazania światu iskry Bożego Miłosierdzia, na powtórne przyjście Twoje.
Nie opuszczaj nas, mimo naszych grzechów, waśni, słabości i niewierności, pychy i egoizmu.
Pozostań z nami,
Pragniemy Cię przebłagać, zatrzymać naszą modlitwą byś dokonał zmartwychwstania serc naszych.
Boże, który jesteś Miłosierdziem i Sprawiedliwością, nie pozwól nam zmarnować dziedzictwa posługi Jana Pawła II i naszych świętych Rodaków.
Tobie powierzamy losy naszej Ojczyzny jej teraźniejszość i przyszłość.
Przez miłość do Matki Bożej, prosimy Cię Jezu, uchroń nas od słusznej kary za nasze grzechy, od głodu, ognia wojny, zniszczenia.
Dokonaj swojej Boskiej interwencji w obecnej chwili.
Bez Ciebie nic nie możemy uczynić, a z Tobą możemy wszystko, by Polska była wierna Twojej woli abyś mógł ją wywyższyć w potędze i świętości.
Amen.