Misjonarze Jezusa Miłosiernego

Akt Oddania się Bożemu Miłosierdziu

O Najmiłosierniejszy Jezu Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby Łask nieprzebrane, ufam bezgranicznie Twemu Miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, abym w ten sposób mógł żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje Miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak względem duszy, jak i ciała, a zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie przeto o Jezu jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu uświadamiając sobie słabość moją to, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje Miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali nieskończoną głębię Twego Miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.